Raportul privind implementarea legii 544/2001 pe anul 2017