Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

 

Numele autorităţii sau instituţiei publice: COMUNA ACĂȚARI

Astăzi, 10.01.2024 (data afişării), COMUNA ACĂȚARI, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024

Paragraf descriptiv - problema identificată, soluţia propusă de actul normativ, impactul scontat etc.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include (după caz): textul complet al proiectului actului respectiv.

Documentaţia poate fi consultată: * pe pagina de internet a instituţiei, la www.acatari.ro * la sediul instituţiei Com. Acățari, nr. 214, jud. Mureș * proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de: 21.01.2024

Ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: acatari@cjmures.ro; prin poştă, pe adresa Com. Acățari, nr. 214, jud. Mureș; la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa Com. Acățari, nr. 214, jud. Mureș, între orele 8-16.

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www,acatari.ro.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 21.01.2024 .

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0265-333112, e-mail: acatari@cjmures.ro, persoană de contact: Fulop Robert .