Referitor: "Autostrada Târgu Mureş-Târgu-Neamţ - secţiunea I: Târgu Mureş-Miercurea Nirajului, km 0 + 000-km 22 + 000 şi legătura la Autostrada A3 (2,4 km)"

 

Având în vedere adoptarea de către Guvernul Romaniei a Hotărârii Guvernului nr.1.202/29.11.2023, privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național : "Autostrada Târgu Mureş-Târgu-Neamţ - secţiunea I: Târgu Mureş-Miercurea Nirajului, km 0 + 000-km 22 + 000 şi legătura la Autostrada A3 (2,4 km)", aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ - teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situate pe raza localităților Gheorghe Doja, Crăciunești, Acățari, Păsăreni, Gălești, Miercurea Nirajului, din judeţul Mureș publicata in Mon. Oficial Partea I nr. 1098 si 1098 bis din 06.12.2023

Atașat găsiți Hotărârea de Guvern nr.1.202/29.11.2023, Planul cu amplasamentul imobilelor ce urmează a fi expropriate/transferate pe unitatea administrativ-teritorială Acățari, care conţine delimitarea imobilelor - teren cu sau fără construcţii – ce vor fi  expropriate/transferate și lista imobilelor ce urmează a fi expropriate/transferate (anexa la Hotărârea de Guvern nr. 1.202/29.11.2023), aplicatia pentru pozitionarea in teren cu aproximatie a Coridorului de Expropriere si  Notificarea intentiei de expropriere  nr. 92/129222 din 29.12.2023(care se completeaza cu anexele la Hotărârea de Guvern nr. 1.202/29.11.2023)