COMUNA ACĂȚARI cu sediul in: loc. Acățari, str. Pricipală, nr.214, jud. Mureș organizează concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale conform H.G. nr.  286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.

Denumirea postului:

1.     Un post Muncitor calificat II, contractual, pe perioadă nedeterminată:

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: studii generale, curs de calificare absolvit.

-vechime în muncă necesare ocupării postului: minim 5 ani

 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă în data de 04 mai 2021, ora 11,00 la sediul instituției.

Proba interviu în data de 06 mai 2021, ora 11,00 la sediul instituției

 

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile (30 aprilie 2021) de la afișare, la sediul instituției:  Acățari, nr.214 judetul Mureș

Date contact: telefon 0265-333112, interior 103, acatari@cjmures.ro.

 

Bibliografie

-Constituţia României, republicată, M.Of. nr.767/31.10.2003

-OUG  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

-Lege nr.10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare

-Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă,actualizată.