PRIMARIA COMUNEI ACĂȚARI cu sediul în: localitatea ACĂȚARI, strada PRINCIPALĂ, nr.214, județul MUREȘ, Cod Fiscal 4323578, tel/fax:0265-333.112/0265-333.298, E-mail:acatari@cjmures.ro, organizează licitaţie publică pentru: “ Concesionarea imobilului aflat in domeniul public al comunei Acățari, situat in loc. Acățari, nr.37/A, jud. Mureș"

·        Imobilului  aflat in domeniul public al comunei Acățari, situat in loc. Acățari, nr.37/A, jud. Mureș"  are destinaţia de cabinet medicale în suprafată de 113,55 mp;

·        Documentaţia de atribuire: :  Documentația se poate solicita la sediul Primăriei Comunei Acățari în baza unei cereri;

·         Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: : Primăriei Comunei Acățari, loc. Acățari , nr.214, jud. Mureș;

·        Data limită pentru solicitarea clarificărilor este: 21.07.2022 ora 12.00

·        Ofertele se depun intr-un exemplar in original la sediul Primăriei Comunei Acățari, până la data de 28.07.2022 ora 14.00

·        Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Comunei Acățari, comuna Acățari, nr. 214, județul Mureș;

·        Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 29.07.2022, ora 10.00 la sediul Primăriei Comunei Acățari, nr.214, județul Mureș;

·        Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Mures, Mun. Tg-Mures, Str. Justitiei, Nr.1, cod poştal 540069, tel/fax: 0265-220.063, tribunalul.mures@just.ro,3 zile termen contestație.

·        Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:07.07.2022.