ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Tel/Fx: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro, www.acatari.ro

 Nr. 1961/20.03.2024

 

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND PUBLICAREA DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI PENTRU SECTOARELE CADASTRALE NR. 43,44,39,38 UAT ACĂȚARI

 

Unitatea administrativ teritorială Acățari, județul Murș, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.43, 44, 39 și 38  începând cu data de 28.03.2024 , pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Comunei Acățari și pe pagina de internet a instituției www.acatari.ro, conform prevederilor art.40, alin.(7) - (11) din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare.

            Cererile de rectificare ale documentelor tehnice ale sectoarelor cadastrale , vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Acățari, în termen de până la 60 zile de la afișare și vor fi însoțite de documente doveditoare.

 

 

 

Primar

Osvath Csaba