ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A PLANULUI PARCELAR ȘI A  TABELULUI PARCELAR

 

Unitatea administrativ teritorială Acățari, județul Murș, anunță publicarea planului parcelar și a tabelului parcelar pentru Tarla 11 – Parcelele 207, 208, 209, 210, 211 începând cu data de 16. 11.2023 , pe o perioadă de 30 de zile, la sediul Primăriei Comunei Acățari și pe pagina de internet a instituției www.acatari.ro, conform prevederilor art.40, alin.(7) - (11) din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare.

            Cererile de rectificare ale documentelor tehnice ale planului parcelar, vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Acățari, în termen de până la 30 zile de la afișare și vor fi însoțite de documente doveditoare.

 

 

 

Primar

Osvath Csaba