ANUNȚ asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Canalizare menajeră în satele Gruișor și Stejeriș