Conducerea Comunei Acățari anunță publicul interesat că concursul de recrutare pentrul funcția publică de Referent, Clasa III, Grad superior, compartiment fond funciar se suspendă în conformitate cu art. IV. alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.34/15.05.2023

 

Primar

Osvath Csaba