ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Acăţari, nr. 214, judeţul Mureş, 547005

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro ; robert@acatari.ro

www.acatari.ro  

Cod fiscal: 4323578
Nr. 5150 din 05.08.2022

 

ANUNȚ

 

 

          Comuna Acățari, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Canalizare menajeră în satele Vălenii, Găiești și extindere stație de epurare în com. Acățari”, propus a fi amplasat în com. Acățari, satele Vălenii, Găiești, jud.Mureș.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http:// apmms.anpm.ro și  la sediul Primăriei Comunei Acățari, com. Acățari, str, Principală, nr. 214, între 05.08.2022 – 20.08.2022,zilnic, între orele 9:00 – 13.00.

Observațiile publicului se primesc prin poștă la A.P.M. Mureș, Târgu – Mureș, strada Podeni, nr.10, e-mail: office@apmms.anpm.ro sau fax 0265 314 985

 

 

Primar

Osvath Csaba