ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A PLANULUI PARCELAR ȘI TABELULUI PARCELAR

            Unitatea administrativ-teritorială Comuna Acățari, județul Mureș, anunță publicarea planului parcelar și a tabelului parcelar pentru Tarla 66- Parcelele 1580, 1626, 1627 începând cu data de 14.09.2022, pe o perioadă de 30 de zile, la sediul Primăriei Comunei Acățari și pe pagina de internet a instituției acatari.ro, conform prevederilor art.40, alin.(5)...(12) din Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare.

            Cererile de rectificare ale documentelor tehnice ale planurilor parcelare, vor putea fi depuse la sediul Primăriei comunei Acățari, în termen de până la 30 zile de la afișare și vor fi însoțite de documente doveditoare.