Raportul privind implementarea legii 52/2003 pe anul 2017