ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru acordarea de finanţare nerambursabilă (subvenţii), structurilor sportive de drept privat şi asociaţiilor pe ramură de sport local şi  persoanelor fizice din comuna Acatari care iniţiazăşi organizează programe şi acţiuni sportive de utilitate publică

 

1. Autoritatea contractantă: Consiliul Local Acăţari, cu sediul în localitatea com. Acăţari,

str. Principală nr.214, judeţul Mureş, codul fiscal 4323578, telefon 0265/333112, fax

0265/333298, web www.acatari.ro şi  e-mail acatari@cjmures.ro 

2. Reglementări legale privind finanţarea nerambursabilă:

Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, modificată prin OUG nr.84/2008

Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr.130/2006 privind finanţarea  nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, modificat prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr.236/2006.

  3. Programele sportive de utilitate publică  în cadrul cărora se pot finanţa  proiecte din

fonduri publice sunt: "Promovarea sportului de performanţă" şi "Sportul pentru toţi".

  4.  Suma aprobată pentru anul 2012 este de  10.000 lei 

  5. Durata finanţării: anul 2012

  6.  Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Formulare poate fi accesată pe site-ul Primăriei Comunei Acăţari, www.acatari.ro, sau se poate procura de la sediul Primăriei Comunei Acăţari.

Persoană de contact:

Fulop Robert - secretar al comisiei, telefon 0265-333112.

 7.  Solicitantul va depune documentaţia prevăzută de Ghidul solicitantului la registratura Primăria Comunei Acăţari, com. Acăţari, str. Principală, nr.214, până la data de 5 aprilie

2012.

  8.  Evaluarea şi selecţia persoanelor juridice şi persoanelor fizice care au depus proiecte în vederea obţinerii de finanţare nerambursabilă se va face de către Comisia de evaluare şi selecţionare a structurilor sportive de drept privat şi asociaţiilor de sport judeţene şi persoanelor fizice din comuna Acăţari care iniţiază şi organizează programe şi acţiuni sportive de utilitate publică.

 

 

P R I M A R

Osvath Csaba