COMUNICAT DE PRESĂ

Data publicării: 16.06.2022

 

 

Comuna Acățari anunță demararea proiectului „Asigurarea accesului egal al comunității romilor din localitatea Corbești la serviciile publice locale”

 

 

Comuna Acățari , județul Mureș anunță în data 01.06.2022 lansarea proiectului „Asigurarea accesului egal al comunității romilor din localitatea Corbești la serviciile publice locale” initiativa care beneficiază de un grant în valoare de 22.641 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală.

 

 

 
 

Obiectivul general al proiectului  reprezintă creșterea gradului de desegregare în localitatea Corbești, prin modernizarea drumului comunal DC64,drum care leagă o localitate compactă din punct de vedere al etniei populației, integral romă, de restul comunității. Acest proiect contribuie în mod direct la atingerea obiectivelor schemei de grant.

 

Obiectivul specific al proiectului:

Creșterea capacității operaționale și financiare a UAT Comuna Acățari de a obține finanțări pentru implementarea măsurilor prevăzute în strategiile și planurile locale de dezvoltare, respectiv implementarea principiului egalității de șanse și asigurarea condițiilor egale de acces la servicii serviciile de bază pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile..

  

Dată începere proiect: 01.06.2022

Dată finalizare proiect: 31.01.2023

 

Date de contact beneficiar: 

Nume: U.A.T. COMUNA Acățari

Cod unic de înregistrare fiscală:  4323578

Adresă de corespondență : Județul Mureș, Comuna Acățari , Nr. 214,

Coordonator proiect: : Soos Álmos Csaba

Telefon: 0265-333.112

E-mail: acatari@cjmures.ro

 

 

“Working together for a green, competitive and inclusive Europe”

Lucrând împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”

 

www.eeagrants.ro și www.frds.ro

 

ANUNȚ

-ORGANIZARE EVENIMENT DE INFORMARE-

 

Comuna Acățari anunță demararea proiectului „Asigurarea accesului egal al comunității romilor din localitatea Corbești la serviciile publice locale”

și

invită toți actorii interesați să participe la ședința publică din 20.06.2022, ora 09:00, organizată la sediul Primăriei.

 

Pe parcursul ședinței vor fi subliniate principalele obiective specifice care vor contribui la atingerea obiectului general, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Totoadată, va fi evidențiat impactul negativ previzionat în cazul în care obiectivul de investiție nu ar fi fost realizat din cauza lipsei unei finanțări.

 

Proiectul  „Asigurarea accesului egal al comunității romilor din localitatea Corbești la serviciile publice locale” din Comuna Acățari , județul Mureș beneficiază de un grant în valoare de 22.641 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală.

 

Obiectivul general al proiectului  reprezintă creșterea gradului de desegregare în localitatea Corbești, prin modernizarea drumului comunal DC64,drum care leagă o localitate compactă din punct de vedere al etniei populației, integral romă, de restul comunității. Acest proiect contribuie în mod direct la atingerea obiectivelor schemei de grant.

 

Obiectivul specific al proiectului:

Creșterea capacității operaționale și financiare a UAT Comuna Acățari de a obține finanțări pentru implementarea măsurilor prevăzute în strategiile și planurile locale de dezvoltare, respectiv implementarea principiului egalității de șanse și asigurarea condițiilor egale de acces la servicii serviciile de bază pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile..

 

Dată începere proiect: 01.06.2022

Dată finalizare proiect: 31.01.2023

 

Date de contact beneficiar:

Nume: U.A.T. COMUNA Acățari

Cod unic de înregistrare fiscală:  4323578

Adresă de corespondență : Județul Mureș, Comuna Acățari , Nr. 214,

Coordonator proiect: : Soos Álmos Csaba

Telefon: 0265-333.112 /E-mail: acatari@cjmures.ro

 

 

“Working together for a green, competitive and inclusive Europe”

Lucrând împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”