“E mult mai uşor să previi un incendiu decât să-l stingi”.

 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Acăţari, ca serviciu comunitar pentru situaţii de urgenţa,  funcţionează în subordinea Consiliului Local  , a fost înfiinţat prin Hotărârea nr.51 din 24 noiembrie 2005 a Consiliului local Acăţari.

Principalele atribuţii ale Serviciului sunt legate de:

-  asigurarea intervenţiei pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor si protecţia persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau in alte situaţii de urgentă;

-  desfăşurarea  activităţi de informare si instruire privind cunoaşterea si respectarea regulilor si a măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

-  verificarea modului de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice si dispoziţiilor care privesc apărarea împotriva incendiilor, in domeniul de competenţă;

Conform  adresei nr.498615 din 07.03.2006 al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Horea” al judeţului Mureş, sectorul de competenţă al SVSU Acăţari a fost stabilită în aşa fel încât deserveşte şi comunele :Gheorghe Doja,Crăciuneşti şi Păsăreni.(Harta cu sectorul de competenţă este aprobat de Prefectul jud.Mureş şi văzut de Preşedintele Consiliului judeţean Mureş),deservind 24 de sate cu cca.15.000 de locuitori.

Serviciul este dotat cu cu o maşină de pompieri APCT R-8135 , APC MERCEDES 1113, VW TRANSPORTER ,2 motopompe de stins incendiu- Albert Zigler 1600 l,Wartburg 800 l-, 2 motopompe de evacuare apă - Honda-1000 l-,grup electrogen-2,5 kw.

Pe parcursul anului 2011 SVSU Acăţari a fost dotat cu o  autoutilitară Dacia Pick-up care se va utiliza pentru intervenţi rapide la incendii de vegetaţie uscată şi mirişti.

Datorită acestei dotări SVSU Acăţari a fost trecută în categoria a IV de intervenţie.

  Număr total de personal din SVSU Acăţari este de 85 de persoane din care: 5 persoane angajate cu contract de muncă ( 1 şef de serviciu şi 4 conducători auto) 80 persoane  cu contract de voluntariat (  8  specialişti de prevenire, 2  şoferi,  3  mecanici motopompe,  11 servanţi 56  personal echipe specializate.

Pentru a asigura  o activitate mai bună  a Serviciului în anul 2008 s-a început construirea obiectivului “Sediu şi a garaje SVSU Acăţari” construcţie  P+M ,având o suprafaţă desfăşurată de 535 mp.

 

 

 

 

 

 

La parter au fost proiectate în suprafaţă utilă de 235,35 mp: 2 garaje pentru autospeciale,2 garaje pentru autoutilare,1 garaj pentru autoturism,casa scării şi centrala termică,iar la mansardă care va avea o suprafaţă utilă de 219,57 mp se vor situa birourile,sala de şedinţă şi grupurile sanitare.

  Pe plan profesional SVSU Acăţari încă de la înfiinţare a participat la toate concursurile  profesional al SVSU-faza judeţeană.

În anul 2010 a câştigat locul unu la faza judeţeană ,participând cu succes la concursul interjudeţean.

  În anul 2011 SVSU Acăţari la faza judeţeană s-a clasat pe locul doi.

  Având în vedere că apărarea împotriva situaţiilor de urgenţă,apărarea vieţii, a bunurilor,al mediul înconjurător şi valorilor materiale - culturale

 importante , constituie o problemă de interes public, SVSU Acăţari va acţiona cu profesionalism şi în viitor ,  pentru gestionarea  situaţilor de urgenţă în vederea  restabiliri strării de normalitate.

 

 

 

  Şef SVSU Acăţari

      More Tibor